Czyszczenie szamba obowiązek i konieczność

czyszczenie szamba

Szambo, czyli dół fr.chambeau to podziemny zbiornik przeznaczony do odprowadzania ścieków i nieczystości z domowych systemów kanalizacyjnych. Zazwyczaj wykonuje się go z betonu i najczęściej posiada formę cylindryczną. Szamba można podłączać do sieci miejskiej kanalizacji i wówczas stanowi on rodzaj zbiornika retencyjnego. Zyskuje wówczas dodatkową funkcję, jaką jest zapobieganie niewydolności podziemnego systemu. Natomiast zbiorniki bezodpływowe, które spełniają zadania szamba można budować na działkach budowlanych tylko wtedy, gdy nie ma szansy na przyłączenie ich oraz samego obiektu do sieci kanalizacyjnej. Bezodpływowe szamba opróżnia okresowo tabor asenizacyjny wywożąc zawartość do punktów zlewnych.

Czyszczenie szamba betonowego

Betonowe szambo to de facto zbiornik fermentacyjny, do którego trafiają odpady płynne oraz stałe z całego gospodarstwa domowego. Obowiązkiem użytkownika szamba, ale też koniecznością, jest systematyczne opróżnianie go. Zasady postępowania z szambem regulowane są przez odrębne przepisy, a użytkownik/właściciel danej posesji powinien prowadzić dokumentację działań. W przypadku zaniechania tego obowiązku lub nienależytego stosowania się do niego, właściciel może zostać ukarany grzywną na rzecz danej gminy.

Odgórne regulacje postępowania z szambami wynikają z zagrożeń i niebezpieczeństw, jakie stanowią źle prowadzone szamba, zarówna dla środowiska, bezpośrednich użytkowników szamba jak i dla osób mieszkających w pobliżu. Odpady i nieczystości znajdujące się w szambach podlegają procesom chemicznym, biologicznym i fizycznym. W ich wyniku, szczególnie w zaniedbanych szambach, mogą pojawić się trujące gazy, niebezpieczne dla człowieka. Dlatego tak ważne jest systematyczne opróżnianie szamba jak i okresowe czyszczenie szamba.

Regularne czyszczenie szamba

Nie tylko opróżnianie, ale regularne czyszczenie szamba jest obowiązkiem użytkownika/właściciela posesji, na której znajduje się szambo. Szambiarka do opróżniania szamba może nie dotrzeć do samego dna pojemnika a także w rurach mogą gromadzić się nieusuwane odpady. Szamba nieczyszczone przez długi okres czasu podlegają degeneracji, co może przysporzyć użytkownikom dodatkowych kłopotów, ale i kosztów. Zrównoważone czyszczenie szamba, specjalnymi do tego celu preparatami, pomaga utrzymać w sposób ciągły pożyteczną florę bakteryjną, ale też niwelują przykre dla otoczenia zapachy, pomaga na bieżąco czyścić szambo oraz przyspiesza rozkład biologiczny zanieczyszczeń. Do czyszczenia szamba stosuje się preparaty biologiczne lub preparaty chemiczne, specjalnie skomponowane do tego celu. Oczyszczają one nie tylko wewnętrzną powierzchnię zbiornika szamba, ale i doprowadzane do niego rury, utrwalając ich drożność i bezpieczeństwo biologiczne.

Opróżnianie jak i czyszczenie szamba należy przeprowadzać systematycznie, częstotliwość zależy od intensywności użytkowania. Aby wyeliminować wszelkie wątpliwości, szambo można zaopatrzyć w specjalne czujniki, które pomogą kontrolować częstotliwość obu tych działań, związanych z wewnętrzną domową kanalizacją.