kupno mieszkania formalności

Zakupu mieszkania dokonujemy z rynku pierwotnego i wówczas jest to zwykle nieruchomość deweloperska. Przykładem może być inwestycja Nowe Południe w Warszawie. Kupuje się ją bezpośrednio z biura dewelopera, rzadziej poprzez agencje nieruchomości. Drugą opcją jest zakup mieszkania z rynku wtórnego, czyli tzw. mieszkania używanego. Przykładem są oferty mieszkań na znanych portalach, pochodzące bezpośrednio od właścicieli. W tym przypadku mieszkanie kupuje się bezpośrednio od aktualnego właściciela, ale można też skorzystać z usługi pośrednika, agencji nieruchomości. Każda z tych opcji wygląda trochę inaczej z punktu widzenia zbioru formalności do załatwienia.

Kupno mieszkania formalności

Kupno mieszkania używanego zawsze jest nieco mniej korzystne podatkowo, niż kupno mieszkania na rynku pierwotnym. Kupujący bowiem jest zobowiązany do opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zakupu nieruchomości, który wynosi 2% rynkowej wartości danego lokalu. Realizacja tego podatku spoczywa już na osobie notariusza przygotowującego umowę kupna-sprzedaży. Zgodnie z przepisami obowiązek podatkowy spoczywa wyłącznie na barkach kupującego.

W przypadku kupna mieszkania nowego, bezpośrednio od dewelopera, kupujący nie płaci tego podatku. Wynika to z faktu, że deweloper jest płatnikiem podatku VAT, nawet wtedy, gdy jest z niego zwolniony. Podatek ten nie występuje również w sytuacji, gdy zakup mieszkania następuje z rynku wtórnego, ale sprzedający jest podatnikiem VAT i sprzedaje lokale ze stawką zwolnioną.

Inne koszty zakupu mieszkania

Oprócz kosztu 2% podatku od czynności cywilnoprawnych kupujący ponosi również koszt pracy notariusza. Oprócz taksy notarialnej, która jest szczegółowo opisana w przepisach i zależy od widełek w jakich mieści się wartość transakcji zakupu mieszkania, kupujący musi również zapłacić podatek VAT w wysokości 23% wysokości taksy notarialnej.

Jeżeli zakup mieszkania łączył się z usługą kredytowania kredytem bankowym kolejną formalnością do załatwienia przez kupującego będzie wizyta w urzędzie skarbowym. Tam na konto urzędu należy opłacić podatek od ustanowienia hipoteki, a należy to zrobić w okresie 14 dni od podpisania formalności z bankiem. Następnie należy udać się do urzędu miasta lub gminy w nowym miejscu zamieszkania i poinformować urząd o nowym właścicielu lokalu. W urzędzie należy również złożyć wniosek o meldunek stały lub tymczasowy, a urząd przesyła informację o zmianach do miejsca poprzedniego zameldowania.

Na koniec pozostaje już tylko wizyta w zakładzie energetycznym lub gazowni, w spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli jest to mieszkanie spółdzielcze lub wspólnocie mieszkaniowej jeżeli rządzi tam wspólnota. O nowym adresie warto poinformować również swój bank, zakłady pracy czy szkołę.